Jaskyniarstvo

O jaskyne sa zaujímal už praveký človek, pre ktorého boli útočiskom pred chladom a nepriaznivým počasím. Ani po opustení jaskýň sa o ne človek neprestal zaujímať. Spočiatku sa ich bál, predpokladal totiž, že sú sídlom rôznych príšer, démonov, trpaslíkov či dokonca drakov. Trvalo niekoľko storočí, než prekonal strach a začal s organizovaným skúmaním jaskýň. Nachádzal tam kosti zvierat, ktoré považoval za pozostatky drakov.

S postupom času začali jaskyne ľudí zaujímať aj po vedeckej stránke. Chceli poznať ich vznik, vývoj aj budúcnosť. To bol dôvod vzniku jaskyniarstva(speleológie). V našich končinách môžme speleológiu datovať do dôb Mateja Bela, ktorý ich ako prvý začal poznávať vedecky a mnohé z nich aj popísal a zobrazil.

Na Slovensku sa nachádza viac ako 4000 jaskýň, sprístupnených verejnosti je však iba 12 z nich. Okrem týchto jaskýň vybavených umelým osvetlením, schodiskami a chodníkmi tu máme aj 4 turisticky sprístupnené jaskyne – Jaskyňa mŕtvych netopierov, Zlá diera, Krásnohorská jaskyňa a Stanišovská jaskyňa, ktoré nám ponúkajú možnosť vyskúšať si na vlastnej koži prácu jaskyniarov. Vybavení prilbou a lampou sa vydávame preskúmať tajuplné podzemie…

Záznam bol poslaný Adrenalínové športy. Ulož ako záložku odkaz.