Knihy deťom

Vážený čitateľ,

mnohí z nás sa dennodenne presviedčajú o neschopnosti kompetentných riešiť problémy nás – radových občanov. Naučili sme sa riešiť svoje problémy svojpomocne, bez zbytočnej a zdĺhavej byrokracie, rýchlejšie a bez alibistických výhovoriek. Vieme sa vcítiť do problémov ľudí ako ste Vy, pretože nestrácame kontakt s realitou, naopak jej tiež permanentne čelíme. V kúte poličky mi ležia detské knihy, ktoré som nikdy nemal otvorené. Skrsol vo mne nápad pre ne nájsť nového majiteľa.Myšlienka sa zapáčila aj ďalším a vznikla iniciatíva.

Máte doma knihy, alebo publikácie vhodné pre deti a mládež a je vám ľúto, že zapadajú prachom? Kontaktujte nás na doleuvedených e-mailoch. Máte pocit, že viete byť akýmkoľvek spôsobom nápomocný pri šírení tejto myšlienky? Neváhajte nám napísať. Viete o deťoch, alebo zariadeniach, ktoré z finančných, alebo sociálnych dôvodov nemajú možnosť čítať a vzdelávať sa, alebo máte zmysluplný nápad, ako použiť zozbierané knižky? Nie je nič jednoduchšie, ako nás naň upozorniť. Akákoľvek knižka v dobrom stave, napísaná v slovenčine, prípadne češtine, bez ohľadu na autora a dátum vydania, je vítaná. Nedovoľte, aby čaro literatúry vyprchalo a napokon skončilo v zberných surovinách. Ku šťastiu niekedy stačí málo a deti sú naša budúcnosť, pomôžme spolu vyčarovať úsmev v ich tvárach!

S projektom nám môžete pomôcť aj formou propagácie. Umiestnite leták u seba v práci, v škole, v kníhkupectvách,…
Propagačný materiál nájdete tu

Kontakt:
facebook: Knihy deťom
e-mail: knihydetom@spravnavec.sk

Priebeh projektu

Záznam bol poslaný Akcie. Ulož ako záložku odkaz.