Pomoc psíkom

Vážení priatelia.
Blíži sa koniec roka, vonku už riadne prituhuje. Najmä v posledných dňoch by sa dalo opísať slovami: „vonku by človek ani psa nevyhodil“. Nanešťastie tieto slová nevystihujú situáciu, ktorú tu máme. Na ulici sa ocitá stále veľké množstvo psíkov, ktoré sú častokrát navyše aj týrané. Tieto nemé tváre, nazývané aj najlepším priateľom človeka, majú predsa len možnosť dostať v živote druhú šancu.Tú im poskytujú rôzne útulky. Tie však taktiež bojujú o prežitie – nie však s hladom a nepriaznivým počasím, ale s financiami. Častokrát sú odkázané na pomoc a finančné či materiálne dary od dobrovoľníkov. Ak Vám osud týchto miest, ktoré pre množstvo psíkov znamenajú možnosť stať sa opäť členmi rodín a tešiť svojou prítomnosťou deti i dospelých, nie je ľahostajný – pomôžte. Občianske združenie Správna vec organizuje verejnú zbierku s názvom „Pomoc psíkom“. Ak máte doma staré deky či koberce, granule či konzervy, cestoviny alebo ryžu, kontaktujte nás :

e-mail: pomocpsikom@spravnavec.sk
Facebook: Pomoc psíkom

Za Vašu pomoc Vám aj v mene psíkov vopred ďakujeme.

Priebeh projektu + fotogaléria

Záznam bol poslaný Akcie. Ulož ako záložku odkaz.