Slovenský raj

Národný park Slovenský raj patrí k perlám nášho prírodného bohatstva. Je útočiskom pralesných spoločenstiev karpatskej flóry a fauny, ktoré tu existujú nedotknute státisíce rokov. Pre oči návštevníkov nadobúda slovo raj v jeho názve podobu priam rozprávkového lesa.

Národný park Slovenský raj sa nachádza na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Z geomorfologického hľadiska leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria a juhovýchodnej časti Fatransko-tatranskej oblasti. Zahŕňa jedenásť národných prírodných rezervácií a osem prírodných rezervácií. Tristo kilometrov turistických chodníkov, v náročnejších úsekoch vybavených aj technickými pomôckami(rebríky, reťaze a mosty), ponúka pre návštevníkov širokú paletu alternatív s rôznym stupňom náročnosti. Jednou vetou, všetky vekové skupiny si prídu na svoje.

Územie parku odvodňujú dve rieky s množstvom menších prítokov, na severe rieka Hornád a na juhu rieka Hnilec. Obe rieky pramenia pod jedným zo symbolov Slovákov – Kráľovou hoľou a zvláštnosťou oboch je, že vyhĺbili úzke kaňony s množstvom geomorfologických útvarov, ktoré robia tieto územia turisticky veľmi príťažlivými a atraktívnymi. Severný cíp vrásnia strmé bralá Prielomu Hornádu a v južnom cípe parku leží Stratenská dolina. Dlhodobá krasová činnosť vodných tokov v parku sformovala nádhernú podzemnú krasovú výzdobu, v až 436 jaskyniach. Zo 69 doteraz preskúmaných jaskýň na území parku, je verejnosti prístupná len Dobšinská ľadová jaskyňa. Prirodzenou podzemnou cestou na ňu nadväzuje Stratenská jaskyňa, ktorá je však verejnosti neprístupná.

Najznámejšími trasami v Slovenskom raji sú okrem už spomínaného Prielomu Hornádu(najdlhšia) najmä Sokolia dolina(najpríkrejšia), tiesňava Piecky a Suchá Belá(najnavštevovanejšia). Medzi ďalšie často navštevované miesta patria tiež známy Tomášovský výhľad či Kláštorisko. Slovenským rajom vedie taktiež niekoľko náučných chodníkov.

Naši členovia patria k pravidelným návštevníkom Slovenského raja a v blízkej budúcnosti sa sem radi opäť vrátime. O všetkých plánovaných turistických akciách vás priebežne budeme informovať v sekcii Oznamy.

Pokyny návštevníkom Slovenského raja

Záznam bol poslaný Turistika. Ulož ako záložku odkaz.