Zlatý fond

Chalupka, Kráľ, Botto – mená, s ktorými sa nám spájajú chvíle prežité v škole, staré známe básne, ktoré si väčšina z nás pamätá dodnes, hoci sme už nejaký ten rok „po škole“. Kukučín, Tajovský, Hviezdoslav – mená známe z povinného čítania. To všetko sú mená velikánov slovenskej literatúry, medzi ktorých nepochybne patria aj mená ako Štúr, Sládkovič, Kollár, Dobšinský čí mnohí ďalší. Ich diela sú neoddeliteľnou súčasťou našeho kultúrneho dedičstva a práve preto sme sa aj my rozhodli pomôcť pri digitalizovaní ich prác v rámci projektu Zlatý fond denníka SME.

Čo to vlastne ten Zlatý fond je? Zlatý fond denníka SME je digitalizovanou zbierkou diel klasikov slovenskej literatúry a zverejňuje plné texty najlepších diel slovenskej literatúry, čiže niečo ako bezplatná elektronická knižnica slovenskej literatúry na internete.Iniciátorom a zakladateľom projektu bol Tomáš Ulej, ktorý toho času už v denníku nepracuje. V súčasnosti je koordinátorkou projektu Viera Studeničová. Projekt uzrel svetlo sveta 7. decembra 2006. V tento deň bolo na internete sprístupnených prvých 120 diel. K januáru roku 2012 ich počet presiahol hranicu 1600 diel. Ide zväčša o diela s voľnými autorskými právami, čo sú knihy autorov, od smrti ktorých uplynulo minimálne 70 rokov. Nájsť však môžeme aj novšie diela, ktoré ich autori alebo dediči autorských práv poskytli na zverejnenie. Na projekte pracuje vyše 250 dobrovoľných digitalizátorov, medzi ktorými sa nachádzajú aj naši členovia.

Do projektu sa môže zapojiť každý. Práca je časovo nenáročná, výsledok stojí zato. Pomôžte aj Vy a spoločne s nami sa zapojte do tohto projektu. Sprístupnime diela našich velikánov širokej verejnosti a umožnime tak šírenie nášho kultúrneho dedičstva do každej domácnosti.

PRIDAJ SA už teraz!

Záznam bol poslaný Akcie. Ulož ako záložku odkaz.